Lọc dầu Airpull - Lọc dầu OEM máy nén khí Kobelco

Lọc dầu Airpull - Lọc dầu OEM máy nén...

Lọc dầu Airpull được sản xuất trong nahf máy có quy trình nghiêm ngặt, kĩ thuật tiên tiến hiện đại. Chính vì vậy, Lọc dầu Airpull được thiết kế riêng cho dòng máy nén khí Kobelco có chất lượng cao, độ tinh lọc tốt và tuổi thọ lâu dài

Price: Contact

Lọc dầu Sakura C6204

Lọc dầu Sakura C6204

Chiều cao: 206mm, đường kính thân: 93mm, đường kính gioăng ngoài: 70.5mm, đường kính gioăng trong: 62.1mm

Price: Contact

Lọc dầu Sakura HC6802

Lọc dầu Sakura HC6802

Chiều cao: 213.5mm, đường kính thân: 93mm, đường kính gioăng ngoài: 70.5mm, đường kính gioăng trong: 62.1mm

Price: Contact

Lọc dầu Sakura C6601

Lọc dầu Sakura C6601

Chiều cao: 140mm, đường kính thân: 93mm, đường kính gioăng ngoài: 71mm, đường kính gioăng trong: 63mm

Price: Contact

Lọc dầu Sakura C6205

Lọc dầu Sakura C6205

Chiều cao: 120mm, đường kính thân: 76mm, đường kính gioăng ngoài: 71.7mm, đường kính gioăng trong: 62.2mm

Price: Contact

Lọc dầu Sakura HC5502

Lọc dầu Sakura HC5502

Chiều cao: 305mm, đường kính thân: 136mm, đường kính gioăng ngoài: 111mm, đường kính gioăng trong: 100mm

Price: Contact

Lọc dầu Sakura C4101

Lọc dầu Sakura C4101

Chiều cao: 174mm, đường kính thân: 93mm, đường kính gioăng ngoài: 72.5mm, đường kính gioăng trong: 66.5mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Atlas Copco GA 75+

Lọc dầu máy nén khí Atlas Copco GA 75+

- Kích thước: Đường kính thân: 93 mm, Đường kính gioăng trong: 62 mm, Đường kính gioăng ngoài: 71 mm, Chiều cao: 210 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Fusheng SA 75

Lọc dầu máy nén khí Fusheng SA 75

- Kích thước: Đường kính thân: 93 mm, Đường kính gioăng trong: 62 mm, Đường kính gioăng ngoài: 71 mm, Chiều cao: 210 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Fusheng 55kw

Lọc dầu máy nén khí Fusheng 55kw

- Kích thước: Đường kính thân: 93 mm, Đường kính gioăng trong: 62 mm, Đường kính gioăng ngoài: 71 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 22kw

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 22kw

Kích thước: Đường kính ngoài: 113 mm (4.45 inch), Đường kính gioăng trong: 65 mm ( 2.56 inch), Đường kính gioăng ngoài: 74 mm (2.91 inch), Chiều cao: 171 mm (6.73 inch)

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

Lọc dầu máy nén khí Mitsuiseiki 37kw

- Kích thước: Đường kính thân: 108 mm, Đường kính gioăng trong: 62 mm, Đường kính gioăng ngoài: 68 mm, Chiều cao: 170 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Yee 15kw

Lọc dầu máy nén khí Yee 15kw

Kích thước: Đường kính ngoài: 93 mm (3,66 inch), Chiều cao: 200 mm (7,87 inch), Đường kính gioăng ngoài OD: 71 mm (2,80 inch), Đường kính gioăng trong ID: 61 mm (2,40 inch)

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS - 50A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS - 50A

- Kích thước: Đường kính thân (A): 93 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm, Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3GS-30A

- Kích thước: Đường kính thân (A): 93 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm, Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanhsin grh2-200a

Lọc dầu máy nén khí Hanhsin grh2-200a

- Kích thước: Đường kính thân (A): , Đường kính trong của gioăng (B): , Đường kính ngoài của gioăng (C): , Chiều cao (H): , Ren  (G): 

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH2-100A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH2-100A

- Kích thước: Đường kính thân (A): , Đường kính trong của gioăng (B): , Đường kính ngoài của gioăng (C): , Chiều cao (H): , Ren  (G): 

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-100A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-100A

- Kích thước:
Đường kính thân (A): 93 mm
Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm
Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm
Chiều cao (H): 210 mm

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-50A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-50A

- Kích thước: Đường kính thân (A): 93 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm, Chiều cao (H): 210 mm, Ren  (G): 1-12 UNF

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

Lọc dầu máy nén khí Hanshin GRH3-30A

- Kích thước:

Đường kính thân (A): 93 mm
Đường kính trong của gioăng (B): 62 mm
Đường kính ngoài của gioăng (C): 71 mm
Chiều cao (H): 210 mm
Ren  (G): 1-12 UNF

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Micos 55

Lọc dầu máy nén khí Micos 55

- Kích thước:
- Đường kính thân (A): 136 mm
- Đường kính trong của gioăng (B): 100 mm
- Đường kính ngoài của gioăng (C): 111 mm
- Chiều cao (H): 302 mm
- Ren  (G): 1 1/2 – 16 UN

Price: Contact

Lọc dầu máy nén khí Micos 22

Lọc dầu máy nén khí Micos 22

Kích thước :  A : 93 mm, B : 62 mm, C : 71 mm, G :1-12 UNF, H : 210 mm, UGV 1 50, RSV 2 1

Price: Contact