Hệ thống khí nén được lắp đặt theo thiết kế chuẩn. Một hệ thống khí nén chuẩn phải bao gồm: máy nén khí, máy sấy khí, bình chứa khí, bộ lọc thô và bộ lọc tinh,..