Thay thế vòng bi đầu nén máy nén khí ít nhất 4 năm một lần theo hướng dẫn đại tu máy nén khí. Lựa chọn đơn vị tin cậy và sử dụng bi chất lượng giúp máy nén khí của bạn hoạt động bền bỉ hơn