Đối với máy nén khí Airman SAS37P nói riêng hay các dòng máy nén khí khác, bảo dưỡng định kì máy nén khí cần thay lọc dầu, tách dầu, lọc gió và thay dầu máy nén khí